เชิญส่งผลงานประกวดคลิปรณรงค์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯ (New Normal) คณะวิทยาศาสตร์ ฯ มสด.