ขอเชิญนักศึกษาไอทีทุกชั้นปี เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม SDU Startup Thailand League 2022

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม SDU Startup Thailand League 2022 ร่วมสร้างสรรค์ธุรกิจ Startup เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่า 172,000 บาท 

สมัครและส่งผลงานภายใน 16 พ.ค. 2565 

 ประกาศผล 23 พ.ค. 2565

 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://forms.gle/L5buap1Q5DKYsHQ99 ติดต่อสอบถามที่ คุณสุจิตรา บัวหมื่นไวย โทร 02-244-5701