ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควต้า (ข้อมูล 7/04/65)